Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
English (United Kingdom)
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DOLJ

Păstrează Doljul curat. Colectează separat!

Ce este SMID?

SMID, acronimul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor de pe raza teritorială a unui județ, reprezintă un sistem care include activitățile de gestionare a deșeurilor.

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru judeţul Dolj, propus prin Proiectul finanţat prin POS Mediu, va acoperi întregul teritoriu al judeţului, atât mediul urban, cât şi mediul rural, înglobând activităţile de colectare, transport, tratare şi eliminare a deșeurilor municipale.

Proiectul SMID finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu prevede următoarele componente:

 • Colectare separată pe mai multe domenii (hârtie și carton, sticlă, plastic și metal, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale), numite fracții. Pentru acestea, prin proiect se vor achizitiona echipamente de colectare separată a deşeurilor (containere îngropate – pentru municipiul Craiova, containere clopot, europubele, eurocontainere, unităţi de compostare individuale) şi vehiculele de colectare adecvate fiecărui tip de recipient, precum si construirea de platforme de colectare pentru amplasarea containerelor îngropate;
 • Transportul acestor fracții de deșeuri si transferul lor în containere de mare capacitate, pentru eficientizarea transportului la instalatiile de tratare sau la depozitare. Prin proiect se construiesc 4 statii de transfer, respectiv la Băileşti, Filiaşi, Calafat şi Dobreşti;
 • Sortarea deseurilor reciclabile în stații de sortare, astfel încât acestea să poată fi trimise către unitățile de reciclare. Prin proiect se va finanța realizarea unei statii de sortare la Mofleni;
 • Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate în stații de compostare. Prin proiect se vor construi 2 stații de compostare la Mofleni şi la Calafat;
 • Închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri neconforme de la Filiaşi, Segarcea-Unirea şi Calafat;
 • Campanii de informare şi conştientizare a populaţiei judeţului Dolj cu privire la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor în cadrul SMID Dolj.

Care sunt obiectivele Proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj implementat de Consiliul Judeţean Dolj?

 • îmbunătățirea și extinderea sistemului de colectare și transport a deșeurilor municipale la nivelul întregului județ;
 • creșterea cantităților de deșeuri reciclate și valorificate;
 • promovarea valorificării materiale și energetice a deșeurilor municipale;
 • reducerea cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;
 • realizarea unei infrastructuri eficiente pentru gestionarea deșeurilor;
 • sprijinirea autorităților locale în realizarea unei strategii eficiente cu privire la tarife, tarifarea și colectarea acestora;
 • creșterea gradului de conștientizare a populației județului cu privire la beneficiile implementării proiectului.

Sumele investite de către Consiliul Județean Dolj, respectiv Uniunea Europeană, sunt:

 • Valoarea totală a proiectului: 236.566.467 lei
 • Contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României: 215.128.375 lei
 • Contribuția Consiliului Județean Dolj: 2.170.015 lei
Sunteti aici: Acasa